Prof.Dr. Fatih Mehmet AVŞAR

Fatih Mehmet AVŞAR

Prof. Dr. Fatih Mehmet AVŞAR 1959 yılında doğdu. Annesi Kars’lı, babası Ardahan’lıdır. Milli Görüş’ün Mücahidi Alb. Kerem Avşar’ın oğludur. Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okudu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mecburi hizmetini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yaptıktan sonra Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji ihtisaslarını 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tamamladı. S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Başasistanı, Şef Yardımcısı, Klinik Şefi ve Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 1999 yılında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı ve HAC görevlerini tamamlandı. 2004 yılında Doçentlik ünvanını kazandı. 2009 yılında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Profesörlük kadrosuna atandı. Aynı yıl 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 38-B Maddesi’ne göre kurumun ihtiyaç duyduğu zamanlarda Kafkas Üniversitesi’nde görev yapmak üzere Sağlık Bakanlığı’nda görevlendirildi.
1995–2014 yılları arasında değişik zamanlarda ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde mesleki ve akademik çalışmalar yaptı. Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA ortak görevi olarak 50’ye yakın Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkesinde mesleki çalışmalarda bulundu. 2002-2009 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı yaptı.

Halen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim Görevliliği; Karaciğer, Böbrek ve Kompozit Doku Nakli Sorumlu Uzmanlık ve Mesul Müdürlük görevlerini yürütmektedir. 2004’ten beri Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Teknik Komisyon Başkanlığı (İstanbul ilinde 168 adet hastanenin ön inceleme, ruhsat, açılış ve denetleme işlemlerini yapmıştır), 2009 yılından beri Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilimsel Danışma Kurulu Başkanlığı; 2011’den beri Sağlık Bakanlığı Ulusal Transplantasyon Koordinasyon Kurulu (UKK) Üyelikleri devam ederken, değişik zamanlarda Kafkas Üniversitesi’nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Üniversite Senato Üyeliği görevlerini üstlendi. Kanser Cerrahisi, Bariatrik-Metabolik Cerrahi alanlarında çok sayıda araştırmaları bulunmaktadır. Türk Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Derneği, Uluslar arası New York Bilimler Akademisi, Dünya Robotik Cerrahi Derneği, Amerikan Gastrointestinal-Endoskopik Cerrahlar Cemiyeti, Uluslar arası Mide Kanseri Cemiyeti, Türk ve Uluslar arası Bariatrik-Metabolik Cerrahi Cemiyeti aktif asil üyeliği gibi görevleri bulunmaktadır. 130’dan fazla ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi ve 160’dan fazla ulusal ve uluslararası bildirilerinin yanı sıra çok sayıda kitap/bölüm yazarlığı ve çevirileri vardır. 45 SCI makalesine 326 atıf almıştır. Çok sayıda doçentlik, profesörlük, şef/şef yardımcılığı, başasistanlık, uzmanlık, yüksek lisans ve doktora jüri üyelikleri, proje ve tez yöneticilikleri bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası derneğin aktif-asil üyeliğini, yönetim kurulu üyeliklerini ve başkanlıklarını yürütmektedir. Amerikan Cerrahlar Koleji’nin aktif asil üyesidir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide yayın kurulu üyelikleri ve hakemlikleri bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonu gerçekleştirmiştir.

Memur-Sen Kurucu Üyeliği, Sağlık-Sen Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Eğitim Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılında Kafkas Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde 2. sırada Sayın Cumhurbaşkanı’nın tensiplerine sunulan 3 kişilik listede yer almıştır. Prof. Dr. Fatih Mehmet Avşar 7 Nisan 2015 seçimleri için AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili A. Adayı olup üst komisyona kalmıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de okuyan Prof. Dr. Fatih Mehmet Avşar, çok iyi derecede İngilizce bilmekte ve iki çocuk babasıdır.