Misyonumuz

Metabolik ve Bariatrik Cerrahide beslenme uygulamalarının etik kurallar çerçevesinde, güncel bilimsel verilerle uygulanmasını sağlamak, Metabolik ve Bariatrik Cerrahiye aday ve cerrahi geçiren hastaların beslenme konusunda eğitim verilmesi ve bu beslenme konusunun topluma iletilmesinde medya ile iş birliği yapmak, bu konudaki beslenme bilincini geliştirme odaklı çalışmalarla sağlıklı toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu alandaki diyetisyenlik mesleğinin kamuoyu nezdinde temsili ve tanıtımını amaçlamaktadır.