Politikalarımız

  • Politikalarımızın oluşumunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Klinik Endokrinologlar Derneği (American Associatıon Of Clinical Endocrinologists (AACE)), Obezite Derneği (The Obesity Society (TOS)). Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) (ASMBS)) gibi Metabolik ve Bariatrik Cerrahi alanında öncü kuruluşların deklarasyon ve önerileri temel alınmaktadır.
  • Metabolik ve Bariatrik Cerrahiye aday hastaların cerrahi öncesi ve sonrası bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini sağlamak. Bu konuda hastaların yararlanabilmesi için bilimsel çalışmalar yapmak.
  • Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre ve yukarıdaki kuruluşların önerilerine göre, hastalara etkin bir Sağlık hizmeti sunmaya çalışmak.
  • Ülkemizin ihtiyacı olan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi alanında çalışacak yeterli sayıda diyetisyen sayısına ulaşılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sorunların çözümüne öneri sunarak katkıda bulunmak. Metabolik ve Bariatrik Cerrahi alanındaki Diyetisyenlerin bilimsel ve mesleki gelişimini desteklemek üzere proje hazırlamak üzere çeşitli politikalar oluşturmak ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda politikaların güncellenmesini sağlamak.