Vizyonumuz

‘’Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği’’ Metabolik ve Bariatrik Cerrahi alanında çalışacak diyetisyenleri yetiştirmeyi teşvik edici ve bu alanda branşlaşmayı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, diyetisyenleri bir platformda toplamak ve bu konuyu yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Derneğimiz Türkiye’de bu konuyla ilgili kurulan ilk dernektir ve kendine özgün amblemi olan bir kaç dernekten biridir. Derneğe üyelerin katılımını sağlayarak, Metabolik ve Bariatrik Cerrahide beslenme konusunun Türkiye’de yayılması ve tanıtılmasını sağlamak, konu ile ilgili Sağlık politikalarının geliştirilmesinde ve yaptırımların olabilmesi için devletin ilgili kuruluşlarıyla ve üniversitelerle işbirliği yaparak, yurt içi ve/veya yurt dışı dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara üye olarak, onlarla ortak bir platformda faaliyetlerde bulunarak, Metabolik ve Bariatrik Cerrahinin bir ekip işi olduğu gözönüne alındığında bu cerrahiye destek veren farklı alanlardaki Sağlık profesyonelleriyle ortaklaşa bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim programları düzenlenmeyi, Metabolik ve Bariatrik Cerrahide beslenme konusunun Türkiye’de yayılması ve tanıtılmasını sağlamayı hedeflemektedir.